Sebutkan nama nama sahabat rasulullah saw. Yang tergolong khulafaur rasyidin!!!

Diposting pada

Pertanyaan :


Sebutkan nama nama sahabat rasulullah saw. Yang tergolong khulafaur rasyidin!!!

Jawaban :

Nama para sahabat rasulullah yang tergolong dalam khulfaur rasyidin antara lain adalah

  • Abu bakar ash shiddiq
  • Umar bin khattab
  • Ustman bin affan
  • Ali bin abi thalib

Pembahasan

Keempat sahabat nabi yang tersebut namanya diatas merupakan pemimpin kaum muslim setelah nabi muhammad wafat secara berurutan. Khalifah terakhir umat islam adalah ali bin abi thalib . Setelah kekhalufahan ali bin abi thalib, umat islam akhirnya dipimpin oleh muawwiyah bin abi sofyan. Kemimpinan muawwiyah bin abi sofyan menunjukkan dimulainya sistem kerajaan dalam islam yang disebut dengan ummayyah.

Pelajari lebih lanjut

  1. Materi tentang tempat berunding atau musyawarah kaum muhajirin dan kaum anshar dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kaum muslim, di link brainly.co.id/tugas/5421433
  2. Materi tentang hal yang dilakukan oleh nabi muhammad pada awal dakwah secara terang-terangan, di link brainly.co.id/tugas/15077712
  3. Materi tentang beberapa hal yang termasuk dalam bukti kerasulan nabi muhammad , di link brainly.co.id/tugas/1689061
  4. Materi tentang nama kakek nabi muhammad dan nama paman nabi yang merawat nabi muhammad, di link brainly.co.id/tugas/27416137
  5. Materi tentang gelar al amin yang diberikan kaum quraisy kepada nabi muhammad, di link brainly.co.id/tugas/22835516

===============  

Detail jawaban

Kelas : VII

Mata pelajaran : Agama Islam

Bab :  Sejarah Nabi Muhammad SAW

Kode soal : 7.14.9

#AyoBelajar