sebuah bak besar diisi air melalui keran yg mempunyai luas penampang 4 cm dn laju aliran rata2 10 meter,maka dlm wktu 10 menit bak tsb terisi air sekitrar??

Diposting pada

Pertanyaan :


sebuah bak besar diisi air melalui keran yg mempunyai luas penampang 4 cm dn laju aliran rata2 10 meter,maka dlm wktu 10 menit bak tsb terisi air sekitrar??

Jawaban :

Dik :
A = 4 cm^2 = 4×10^-4 m^2
v = 10 m/s
t = 10 menit = 600 s
dit : V = ?
A v = V / t
V = A v t
V = 4×10^-4 m^2 * 10 m/s * 600 s
V = 2.4 m^3