Sato nu pinter jeung boga akal panjang dina hiji dongeng nyaeta ?

Diposting pada

Pertanyaan :


Sato nu pinter jeung boga akal panjang dina hiji dongeng nyaeta ?

Jawaban :

Kategori Soal : Bahasa Sunda – Dongeng
Kelas : – (SD)
Pembahasan :

Dina dongeng biasana sato anu leuwih lemah atawa leuwih leutik sok digambarkeun leuwih pinter jeung boga akal panjang ti batan sato anu leuwih kuat. Saperti dina dongeng Buhaya jeung Peucang atawa Kuya jeung Monyet, peucang atawa kancil digambarkeun leuwih pinter ti batan buhaya, kitu oge kuya digambarkeun leuwih pinter ti batan monyet.

Dongeng teh mangrupa karya sastra dina wangun lancaran atawa prosa. Aya dua rupa prosa, nyaeta prosa buhun jeung prosa modern. Conto prosa buhun nyaeta dongeng jeung carita wayang. Sedengkeun conto prosa modern nyaeta novel jeung carita pondok atawa carpon. Dongeng sasatoan anu bisa ngomong teh sok disebut fabel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.