kerangka model limas T. ABCD dengan alas persegi panjang terbuat dari kawat dengan panjang AB = 16 cm, BC = 12 cm dan garis tinggi TP = 24 cm. Panjang kawat yang di perlukan untuk membuat kerangka itu adalah … cm

Diposting pada

Pertanyaan :


kerangka model limas T. ABCD dengan alas persegi panjang terbuat dari kawat dengan panjang AB = 16 cm, BC = 12 cm dan garis tinggi TP = 24 cm. Panjang kawat yang di perlukan untuk membuat kerangka itu adalah … cm

Jawaban :

Diagonal BD= √16²+12²
                      =√400
                      =20 cm
PB= diagonal BD ÷ 2
      = 20 ÷ 2
      = 10 cm

AT=BT=CT=DT =√TP²+PB²
                             =√24²+10²
                             =√676
                             =26 cm

panjang kawat= 8 rusuk limas
                         =AB+BC+CD+AD+AT+BT+CT+DT
                         =16+12+16+12+26+26+26+26
                         =160 cm