Jelaska isi dari prasasti kedukan bukti

Diposting pada

Pertanyaan :


Jelaska isi dari prasasti kedukan bukti

Jawaban :

Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh M. Batenburg pada tanggal 29 November 1920di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir,Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 45 × 80 cm, ditulis dalam aksara Pallawa, menggunakanbahasa Melayu Kuna. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesiadengan nomor D.146.

A.    ISI PRASASTI

§  svasti śrī śakavaŕşātīta 605 (604 ?) ekādaśī śu

§  klapakşa vulan vaiśākha dapunta hiya<(m> nāyik di

§  sāmvau mangalap siddhayātra di saptamī śuklapakşa

§  apunta hiya,vulan jyeşţha d<(m> maŕlapas dari minānga

§  vala dualakşa dangan ko-(sa)(tāmvan mamāva yam

§  duaratus cāra di sāmvau dangan jālan sarivu

§  di mata jap(tlurātus sapulu dua vañakña dātam

§  sukhacitta di pañcamī śuklapakşa vula<n>…

§  marvuat vanua…(laghu mudita dātam

§  śrīvijaya jaya siddhayātra subhikşa…

B.     TERJEMAHAN

Selamat ! Tahun Śaka telah lewat 604, pada hari ke sebelas

paro-terang bulan Waiśakha Dapunta Hiyang naik di

sampan mengambil siddhayātra. di hari ke tujuh paro-terang

bulan Jyestha Dapunta Hiyang berlepas dari Minanga

tambahan membawa bala tentara dua laksa dengan perbekalan

dua ratus cara (peti) di sampan dengan berjalan seribu

tiga ratus dua belas banyaknya datang di mata jap (Mukha Upang)

sukacita. di hari ke lima paro-terang bulan….(Asada)

lega gembira datang membuat wanua….

Śrīwijaya jaya, siddhayātra sempurna….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.