diketahui skala peta 1 : 15.000.000, artinya jarak 1 cm di peta menggambarkan jarak di dilapangan sejauh

Diposting pada

Pertanyaan :


diketahui skala peta 1 : 15.000.000, artinya jarak 1 cm di peta menggambarkan jarak di dilapangan sejauh

Jawaban :

Skala 1 : 15.000.000 adalah 1cm di peta sama dengan 15.000.000 cm di lapangan. Atau sejauh 150 km.