Contoh geguritan apa saja tolong beri dua

Diposting pada

Pertanyaan :


Contoh geguritan apa saja tolong beri dua

Jawaban :

Guguritan nyaéta karangan puisi anu mangrupa dangding anu pondok, anu diwangun ku hiji pupuh.
Patokan guguritan :
1. Pada
2. Pada lisan
3. Enggang (Guru wilangan)
4. Guru lagu
Contoh :
Asmarandana

#Eling – eling
eling eling mangka eling
rumingkang di bumi alam
darma wawayangan bae
raga taya pangawasa
lamun kasasar lampah
nafsu nu matak kaduhung
badan anu katempuhan

Balakbak

#Nyoo Monyet
aya warung sisi jalan rame pisan citameng
awewena luas luis geulis pisan ngagoreng
lalakina lalakina los kapipir nyoo monyet nyanggereng