#_Big Poins Jawablah pertanyaan berikut ini! bacaannya ada di atas ya guys 1.Napa saos macem peralat…

Diposting pada

Kunci Jawaban #_Big Poins

Jawablah pertanyaan berikut ini! bacaannya ada di atas ya guys

1.Napa saos macem peralatan teknolongi canggih?

2.Napa pengaruhe globalisasi ning keuripan sedinten – dinten?

3.Jelaskeun napa kedahe sikap sing dilakuken kangge nerima globalisasi?

4.Nape saos keuntungan telepon seluler dibandingaken sereng telepon biasa / telepon rumah?

5.Jelaskeun nape kedahe sikap sing dilakuken kangge nerima globalisasi?

Tolong Bantuannya​
Kami mempunyai 1 jawaban mengenai #_Big Poins

Jawablah pertanyaan berikut ini! bacaannya ada di atas ya guys

1.Napa saos macem peralatan teknolongi canggih?

2.Napa pengaruhe globalisasi ning keuripan sedinten – dinten?

3.Jelaskeun napa kedahe sikap sing dilakuken kangge nerima globalisasi?

4.Nape saos keuntungan telepon seluler dibandingaken sereng telepon biasa / telepon rumah?

5.Jelaskeun nape kedahe sikap sing dilakuken kangge nerima globalisasi?

Tolong Bantuannya​. Silakan baca jawaban lebih lanjut di bawah ini:

Jawaban: #1:

Jawaban:

Berikut Jawaban setiap nomor berdasarkan bacaan pada gambar

1. Napa saos macem peralatan teknolongi canggih?

  • Macem peralatan teknolongi canggih; telepon seluler, internet lan liyani.

2. Napa pengaruhe globalisasi ning keuripan sedinten – dinten?

  • Pengaruh globalisasi ing keuripan sedinten dinten antara liya ana ing pakean, dhedhaharan lan liya liyane.

3. Jelaskeun napa kedahe sikap sing dilakuken kangge nerima globalisasi?

  • Amargi kanthi globalisasi, kita saged ngginakaken teknologi canggih ugi ugi saged nampi barang utawi teknologi enggal.

4. Nape saos keuntungan telepon seluler dibandingaken sereng telepon biasa / telepon rumah?

  • Telepon seluler langkung gampil teng ampil kepundi pundi amargi telepon seluler mboten mbetahaken kabel, ugi telepon seluler langkung ringan teng banding telepon dalem.

5. Jelaskeun nape kedahe sikap sing dilakuken kangge nerima globalisasi?

  • Amargi Globalisasi nyaosaken kegampilan kagem nyagedaken kabetahan pribadi. kegampilan lebet numindakaken komunikasi kaliyan priyantun benten. Hubungan ekonomi ndherekne nagari dados langkung sae. kegampilan lebet numindakaken transaksi.

———–

Semoga membantu

Tap love below

#NOCOPAS

—————–