Besar pelurus sudut AOC adalah….

Diposting pada

Pertanyaan :


Besar pelurus sudut AOC adalah….

Jawaban :

Besar pelurus sudut AOC adalah …

Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar sudutnya 180°

Pembahasan

Menentukan niali x

∠ AOC + ∠ BOC = 180°

(8x – 20)° + (4x + 8)° = 180°

12x – 12 = 180°

     12x = 180° + 12°

     12x = 192°

         x = 16°

Pelurus ∠ AOC adalah ∠ BOC

∠ BOC = 4x° + 8°

           = 4 (16)° + 8

           = 64° + 8°

           = 72°

Jadi besar pelurus sudut AOC adalah 72°

Jawaban : B

———————————————————————-

Pelajari Lebih Lanjut tentang Garis dan Sudut

  1. Sudut-sudut yg sehadap → brainly.co.id/tugas/9599843
  2. Sudut-sudut sehadap , Sudut-sudut sepihak (dalam dan luar) , Sudut-sudut berseberangan (dalam dan luar) → brainly.co.id/tugas/14626027
  3. Jika pelurus sudut P tiga kali penyiku sudut P, maka besar sudut P → brainly.co.id/tugas/5947689
  4. Besar penyiku sebuah sudut (5a-15)° .jika besar pelurus sudut tersebut 125° besar sudut yg dimaksud → brainly.co.id/tugas/5947552
  5. Diketahui sudut A dan besar penyiku sudut A adalah (3a + 20)° . jika besar pelurus sudut A adalah ( 11a – 10)° besar sudut A → brainly.co.id/tugas/9961976

Detil Jawaban

  • Kelas        : 7 SMP
  • Mapel       : Matematika
  • Bab           : 3 – Garis dan Sudut
  • Kode         : 7.2.3
  • Kata kunci : besar sudut, pelurus sudut AOC

Semoga bermanfaat